THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT SƯ, TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

17/04/2023 03:24 PM

Công văn số 714/STP-HC&BTTP của Sở Tu Pháp tỉnh Đồng Nai ngày 13/03/2023
Công văn số 46/BCN-VP ngày 16/03/2023 của ĐLS Tỉnh Đồng Nai

 

Nội dung công Văn Sở tư Pháp .

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

Nội dung Công văn của Đoàn Luật sư Tỉnh Đồng Nai

 

Zalo