Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
PHÒNG HỌP ONLINE CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

PHÒNG HỌP ONLINE CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TẬP SỰ, GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN TẬP SỰ, GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Tên các tổ chức Hành Nghề tại Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Cổng thông tin điện tử Đoàn luật sư Đồng Nai, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư Đồng Nai, trên mạng điện tử internet, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư Đồng Nai.
Nhiệm vụ:
- Thông tin kịp thời các tin tức sự kiên, về chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật, văn hóa thể thao, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Thông báo các văn bản của Đoàn luật sư đến các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư trên mạng điện tử internet.
- Phản ánh, đưa tin các hoạt động của Đoàn và các tổ chức hành nghề.
- Tiếp... [Chi tiết]

Đoàn Luật Sư Đồng Nai
Thông tin hằng ngày
Tháng 08, 15-2022
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai vừa gửi công văn cho Ban chủ nhiệm các Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phía nam về việc xem xét các trường hợp không thực hiện cam kết với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.... [Chi Tiết]
Công ty luật Viên An
Tháng 08, 15-2022
Tin tức bài viết mới nhất
Ban nữ công
Tháng 01, 08-2020
Hội thảo Ban nữ công Đoàn luật sư Đồng Nai [Chi Tiết]
Khen thưởng kỷ luật
Hỗ trợ trực tuyến
Ls.Nguyễn Thành Vàng
0903.942.768 sk zl vb
Ls.Lê Quang Y
0945.825.979 sk zl vb
Liên hệ với chúng tôi
Go Top
Zalo