Văn bản

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Văn bản

Lịch trực trong tuần 17/05 - 22/05

Lịch trực trong tuần 17/05 - 22/05

21/05/2021 lượt xem
QD Thành lập tổ kiểm tra

QD Thành lập tổ kiểm tra

21/05/2021 lượt xem
QD Thành lập ban Đào Tạo

QD Thành lập ban Đào Tạo

21/05/2021 lượt xem
QD Thành lập Ban bảo vệ quyền lợi luật sư

QD Thành lập Ban bảo vệ quyền lợi luật sư

21/05/2021 lượt xem
QĐ Thành lập Ban Giám sát

QĐ Thành lập Ban Giám sát

21/05/2021 lượt xem
QD Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng

QD Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng

21/05/2021 lượt xem
QD Bổ Nhiệm Chánh Văn Phòng
QĐ Bổ Nhiệm Phó Văn Phòng

QĐ Bổ Nhiệm Phó Văn Phòng

21/05/2021 lượt xem
QĐ Bổ Nhiệm Phó Văn Phòng
QĐ Thành Lập Ban Kinh Tế

QĐ Thành Lập Ban Kinh Tế

21/05/2021 lượt xem
QĐ Thành Lập Ban Kinh Tế
QĐ Thành lập Ban Tuyên Truyền

QĐ Thành lập Ban Tuyên Truyền

21/05/2021 lượt xem
QĐ Thành lập Ban Tuyên Truyền
QĐ Về Việc Phê Chuẩn Kết Quả Đại Hội Đại Biểu Bất Thường Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai Khóa VIII, Nhiệm Kỳ 2019-2024

QĐ Về Việc Phê Chuẩn Kết Quả Đại Hội Đại Biểu Bất Thường Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai Khóa VIII, Nhiệm Kỳ 2019-2024

21/05/2021 lượt xem
QĐ Về Việc Phê Chuẩn Kết Quả Đại Hội Đại Biểu Bất Thường Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai Khóa VIII, Nhiệm Kỳ 2019-2024
Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN Việt Nam – Hoa Kỳ

Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác KH&CN Việt Nam – Hoa Kỳ

08/01/2020 lượt xem
Mới đây, tại Wasinhton DC, Thủ đô Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã diễn ra Khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 8 (JCM 8).
Hội thảo Pháp luật lao động Nhật Bản và các chính sách lao động cho Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản 2018

Hội thảo Pháp luật lao động Nhật Bản và các chính sách lao động cho Người lao động Việt Nam tại Nhật Bản 2018

08/01/2020 lượt xem