Thông báo

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thông báo

Triển khai Văn bản số 2404/LS-HPH ngày 25/6/2024 của cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

Triển khai Văn bản số 2404/LS-HPH ngày 25/6/2024 của cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

23/07/2024 22 lượt xem
Triển khai Văn bản số 2404/LS-HPH ngày 25/6/2024 của cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Phối hợp đôn đốc thu phí thành viên Liên đoàn năm 2023 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022

Phối hợp đôn đốc thu phí thành viên Liên đoàn năm 2023 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022

18/07/2024 277 lượt xem
Phối hợp đôn đốc, thông báo luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022.

Phối hợp đôn đốc, thông báo luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022.

18/07/2024 17 lượt xem
Phối hợp đôn đốc, thông báo luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình thông báo tuyển dụng công chức ngạch Thư ký viên.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình thông báo tuyển dụng công chức ngạch Thư ký viên.

15/07/2024 94 lượt xem
Tòa án nhân dân tỉnh Bình thông báo tuyển dụng công chức ngạch Thư ký viên.
Thực hiện giao dịch điện tử hoàn toàn trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Thực hiện giao dịch điện tử hoàn toàn trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

12/07/2024 57 lượt xem
Thực hiện giao dịch điện tử hoàn toàn trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Quyết định 2033 ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Quyết định 2033 ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

12/07/2024 35 lượt xem
Quyết định 2033 ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Thông báo số 1911 của TAND thành phố Biên Hòa v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Chánh án TAND thành phố Biên Hòa

Thông báo số 1911 của TAND thành phố Biên Hòa v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Chánh án TAND thành phố Biên Hòa

12/07/2024 30 lượt xem
Thông báo số 1911 của TAND thành phố Biên Hòa v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký Phó Chánh án TAND thành phố Biên Hòa
Thông báo kết quả chấm phúc tra số 68/HĐKT ngày 21/6/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 01 năm 2024

Thông báo kết quả chấm phúc tra số 68/HĐKT ngày 21/6/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 01 năm 2024

10/07/2024 43 lượt xem
Thông báo kết quả chấm phúc tra số 68/HĐKT ngày 21/6/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 01 năm 2024
HỘI THẢO BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI GÓC NHÌN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM

HỘI THẢO BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI GÓC NHÌN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM

10/07/2024 48 lượt xem
HỘI THẢO BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI GÓC NHÌN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM
Kết luận Phiên họp thứ 03, Ban Chủ nhiệm (NK 2024 - 2029)

Kết luận Phiên họp thứ 03, Ban Chủ nhiệm (NK 2024 - 2029)

09/07/2024 40 lượt xem
Kết luận Phiên họp thứ 03, Ban Chủ nhiệm (NK 2024 - 2029)
Thư mời tham dự Tọa đàm kết nối Luật sư 2024 (LNC 2024)

Thư mời tham dự Tọa đàm kết nối Luật sư 2024 (LNC 2024)

08/07/2024 56 lượt xem
Thư mời tham dự Tọa đàm kết nối Luật sư 2024 (LNC 2024)
Kế hoạch tham quan giao lưu với một số Đoàn Luật sư các tỉnh Cà Mau, An Giang

Kế hoạch tham quan giao lưu với một số Đoàn Luật sư các tỉnh Cà Mau, An Giang

08/07/2024 61 lượt xem
Nhằm mục đích giao lưu, làm việc, học tập kinh nghiệm với Đoàn Luật sư các tỉnh phía Nam (Cà Mau, An Giang), Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư ban hành Kế hoạch số 08/2024/KH.ĐLS ngày 08/7/2024 về việc tham quan giao lưu với các Đoàn Luật sư Cà Mau, An Giang vào ngày 02, 03, 04/8/2024.