Giới thiệu

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Tầm nhìn

Bảo vệ quyền lợi và công bằng, nâng cao tiêu chuẩn nghề nghiệp, thúc đẩy công lý và phát triển xã hội, hỗ trợ cộng đồng và góp phần xây dựng và bảo vệ pháp luật . Đây là những mục tiêu cốt lõi mà mà các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai luôn trú trọng thực hiện thông qua hoạt động nghề nghiệp cũng như các hoạt động xã hội.

sứ mệnh

Đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; đảm bảo uy tín và chất lượng. Thực hiện việc tư vấn miễn phí pháp luật cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chức năng xã hội nghề nghiệp của Luật sư, nâng cao vị thế vai trò của Luật sư góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và nhà nước, đảm bảo công lý công bằng xã hội.

 

 

Lịch sử hình thành

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

19901990
20242024

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI