Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung Luật sư vào đối tượng được phép di chuyển trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16

Theo Văn bản số 10569/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 31/8/2021, có hiệu lực bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15/9/2021, các Luật sư không thuộc nhóm đối tượng được phép di chuyển trên đường.

Việc các Luật sư chưa được UBND tỉnh Đồng Nai quy định là đối tượng được cấp giấy đi đường tại Văn bản số 10569/UBND-KGVX của UBND tỉnh là thiếu thành phần các chủ thể thực hiện dịch vụ thiết yếu bổ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho người dân đã được quy định tại khoản 2, Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chi thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19. 

Mặt khác, hiện tại các hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng gồm: Cơ quan CSĐT, Toà án nhân dân các cấp, VKSND các cấp sẽ không làm việc được vì thiếu Luật sư tham gia, nhất là trong các vụ án chỉ định Luật sư bào chữa.

Đồng thời, trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh là nơi cơ quan chung để làm cầu nối giải quyết các công việc liên quan đến gần 600 Luật sư và người tập sự hành nghề Luật sư, giải quyết mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể... sẽ đóng cửa vì không có người đến làm việc, do Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Ban chuyên môn, nhân viên kế toán, văn phòng,... không đúng thành phần được di chuyển trên đường phố theo Văn bản số 10569/UBND-KGVX của UBND tỉnh quy định.

Do vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các ban ngành liên quan xem xét, bố sung Luật sư thuộc đối tượng được phép di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội vào nội dung Văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh và cho phép thực hiện việc cấp giấy đi đường đối với Luật sư theo quy định.

DUY ANH

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo