Công Văn Hỏa Tốc của Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai về việc Đề nghị Bổ Sung Luật Sư vào Đối tượng được di chuyển trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính Phủ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Công Văn Hỏa Tốc của Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai về việc Đề nghị Bổ Sung Luật Sư vào Đối tượng được di chuyển trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính Phủ

01/01/1970 08:00 AM