Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc

23/06/2021 05:34 PM

Luật sư Lê Quang Y - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trao số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 29/5/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 03/2021/BCN-ĐLS về việc hưởng ứng, ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc gửi đến trưởng các Tổ chức hành nghề Luật sư; các Luật sư thành viên; người tập sự hành nghề Luật sư.

Theo đó, thực hiện Công văn số 158/LĐLSVN ngày 26/5/2021 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc “Kêu gọi hưởng ứng ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc”. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, để chia sẻ khó khăn và chung tay góp sức phòng chống dịch ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tha thiết kêu gọi các tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên và người tập sự hành nghề Luật sư trong Đoàn tích cực hưởng ứng, đóng góp tùy theo khả năng của mình để ủng hộ kinh phí cùng chung sức với Chính phủ, với Nhân dân và chính quyền và tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và các tỉnh thành trong cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, tổng số tiền đóng góp, ủng hộ chống dịch Covid-19 từ các Đoàn Luật sư, Luật sư thành viên, tổ chức hành nghề gửi về Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai là 60.450.000 đồng.

DANH SÁCH ỦNG HỘ

VĂN QUANG