Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
LUẬT SƯ ĐỒNG NAI ĐƯỢC PHÉP DI CHUYỂN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH

Theo công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, để các Luật sư được phép di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội, thì Đoàn Luật sư phải lập tổng hợp lập danh sách (Các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư đăng ký với ĐLS) gửi cho Sở Tư Pháp xác nhận và sau đó gửi Công an cấp huyện để được cấp giấy đi đường.

Trước đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các ban ngành liên quan xem xét, bổ sung Luật sư thuộc đối tượng được phép di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội vào nội dung văn bản số 10569/UBND-KGVX ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh và cho phép thực hiện việc cấp giấy đi đường đối với Luật sư theo qui định.

Trong ngày 09/09/2021 Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai gửi công văn cho Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Công an thành phố Biên Hoà, Long Khánh và các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai đề nghị cấp giấy đi đường cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong ngày 09/09/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cũng ban hành thông báo gửi cho các trưởng tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên và người tập sự hành nghề luật sư về việc đăng ký xin cấp giấy đi đường.

Công văn đồng ý Luật sư ra đường của UBND tỉnh Đồng Nai; Công văn gửi Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Công an cấp huyện; Thông báo của Đoàn Luật sư

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo