Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO ĐỀ ÁN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Công văn này của Sở Tài Chính trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực tỉnh ủy, trong đó "Giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao tại ....".

Công văn đính kèm:

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo