Yêu cầu thực hiện nghiêm quy đinh về phát ngôn, cung cấp thông tin, chia sẻ, đăng tải thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy đinh về phát ngôn, cung cấp thông tin, chia sẻ, đăng tải thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/09/2021 04:52 PM

Công văn 50/CV-ĐLS số 50/CV-ĐLS được ban hành ngày 6/08/2021 có nội dung chính như sau:

Kính gửi:

- Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư

- Luật sư thành viên

- Người tập sự hành nghề luật sư

Thực hiện văn bản số 8902/UBND-KGVX ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn, thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và tuyên truyền về công tác phòng, chống COVID-19 trong đội ngũ luật sư, trong từng tổ chức hành nghề luật sư và trong nhân dân nói chung nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, không hoang mang trước dịch bệnh; thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID – 19 và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đưa, chia sẻ thông tin của tổ chức hành nghề, của luật sư thành viên và người tập sự luật sư trên các trang mạng xã hội.

2. Tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết, thông tin chính thống về công tác phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh… trên Internet, mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận với những nguồn thông tin không rõ nguồn gốc, sai sự thật, bịa đặt, giả mạo gây hoang mang dư luận và khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

3. Thực hiện nghiêm quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm về phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và cả nước.

4. Động viên, khích lệ và nhắc nhở các luật sư, người tập sự luật sư, nhân viên thuộc tổ chức hành nghề luật sư nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, đặc biệt là khi tình nguyện tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Trân trọng!

Công văn đính kèm:

Zalo
 
Zalo