Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
V/v đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa ĐLS và STP; ĐLS và các Cơ quan THTT

Tải Quy chế tại đây: https://bit.ly/QCPHÔIHỢPCQTTTT46-2021

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo