Công văn số 65/2024/CV.ĐLS ngày 29/5/2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Công văn số 65/2024/CV.ĐLS ngày 29/5/2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh

29/05/2024 04:16 PM

Văn phòng Đoàn kính gửi Quý Luật sư Công văn số 65/2024/CV.ĐLS ngày 29/5/2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 về sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai (đính kèm).
Kính đề nghị Quý Luật sư quán triệt và thực hiện nội dung trên theo qui định.
Trân trọng.

Tệp Đính Kèm Tại Đây