Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
UBND TỈNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành công văn thông qua kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhằm ôn lại truyền thống và ghi nhận đóng góp của các thế hệ luật sư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề luật sư trong 30 năm qua.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Nội quy, Quy chế, Nghị quyết của Đoàn Luật sư để thực hiện.

Trong trường hợp tổ chức họp mặt, Đoàn Luật sư tỉnh phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công văn của UBND tỉnh Đồng Nai:

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo