Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin gửi các luật sư/cá nhân chương trình khóa bồi dưỡng ngày 08/06/2024.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin gửi các luật sư/cá nhân chương trình khóa bồi dưỡng ngày 08/06/2024.

04/06/2024 10:06 AM

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin gửi các luật sư/cá nhân chương trình khóa bồi dưỡng ngày 08/06/2024. Khoá bồi dưỡng với chuyên đề ''Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự và tố tụng trọng tài'' do Ông Nguyễn Công Phú - Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) trình bày. Trân trọng kính mời!