TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ QUY CHẾ GIÁM SÁT

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ QUY CHẾ GIÁM SÁT

10/11/2022 12:57 PM

Ls Trương Xuân Tám - UVBTV, Chủ nhiệm UB Giám sát, hỗ trợ quyền lợi Luật sư LĐLSVN, Chủ nhiệm ĐLS BRVT sẽ cùng tham gia báo cáo về Qui Chế giám sát, hỗ trợ Luật sư tại Hội nghị ngày 12/11/2022

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thực hiện Triển khai Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy chế giám sát, hỗ trợ Luật sư và Pháp lệnh xử phạt hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, PL số 02/2022/UBTVQH15; và các văn bản pháp luật có liên quan. Kính mời Trưởng các TCHNLS, Quý Luật sư, người TSHNLS tham dự Hội nghị. Thời gian: 8h đến 11h30 ngày 12/11/22 Địa điểm: TTGDTX tỉnh đường D10, Võ Thị Sáu, P Thống Nhất, Biên Hoà Đối với các Luật sư chưa hoàn thành BDBB tham dự sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành BDBB 4 giờ theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp và không phải nộp phí. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn tuyên truyền phổ biến pháp luật (theo Hợp đồng số 09 ngày 04/4/2022 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư). Tham gia Hội nghị BCN ĐLS tỉnh Đồng Nai có mời Ls Trương Xuân Tám - UVBTV, Chủ nhiệm UB Giám sát, hỗ trợ quyền lợi Luật sư LĐLSVN, Chủ nhiệm ĐLS BRVT sẽ cùng tham gia báo cáo về Qui Chế giám sát, hỗ trợ Luật sư tại Hội nghị ngày 12/11/2022.

Trân trọng.

Thư mời đính kèm:

Link đăng ký : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKizUzn5EMOc6gYGyYiV-AX2U0nagJUWb6HRIjwP3mUoM_MQ/viewform