TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT THÚC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀO ĐẦU THÁNG 4/2021

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

TỔ CHỨC KIỂM TRA KẾT THÚC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀO ĐẦU THÁNG 4/2021

27/01/2022 07:28 PM

Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày 26/01/2022 ban hành Thông báo số 06/TB-HĐKT về việc tổ chức Kỳ kiểm tra kết thúc tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2021 từ ngày 01 đến ngày 03/04/2022.

Đối tượng tham dự kiểm tra:

- Người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự theo quy định;

- Những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các Kỳ kiểm tra trước;

- Những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các Kỳ kiểm tra trước.

Thời gian tập sự của người tập sự hành nghề luật sư tham dự Kỳ kiểm tra được tính kể ừ ngày Đoàn Luật sư ra quyết định đăng ký tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 13/8/2021.

Đối với những người tập sự tính đến nay đã hoàn thành thời gian tập sự, nhưng không thuộc trường hợp được tham dự Kỳ kiểm tra đợt 1/2021, có thể đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra tiếp theo, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 6/2022.

Về hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết (02 bài) và kiểm tra thực hành (Vấn đáp).

Nội dung chi tiết Thông báo như sau:

Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 
Zalo
 

Zalo

LẤY HỒ SƠ TẠI ĐÂY

https://drive.google.com/drive/folders/1Pmsx6tRU5Anc1mAps4f4WwrFYcJpL6hR?usp=sharing