Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT KẾT HỢP VỚI BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BẮT BUỘC

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 20/4/2022 thông báo sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 kết hợp với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc cho Luật sư vào ngày 7/5/2022, cụ thể như sau:

Kính gửi:

- Trưởng các tổ chức hành nghề Luật sư;

- Các Luật sư thành viên.

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 kết hợp với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc cho Luật sư (đợt 1) theo Kế hoạch bồi dưỡng bắt buộc thường xuyên hàng năm. Hội nghị được tổ chức vào ngày 7/5/2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Buổi sáng: thời gian 7h30’-11h30’ ngày 7/5/2022, “Báo cáo chuyên đề về triển khai, vận dụng các quy định pháp luật về quản lý hoạt động hành nghề luật sư, tổ chức HNLS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

- Báo cáo viên: Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục bổ trợ tư pháp

- Thành phần tham dự: 150 Luật sư

- Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Đường D10, khu phố 7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

- Luật sư tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành BDBB 4 giờ theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp và không phải nộp phí. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn tuyên truyền phổ biến pháp luật (theo Hợp đồng số 09 ngày 04/4/2022 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư)

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên truyền phổ biến Pháp luật, Ban đào tạo bồi dưỡng của Đoàn Luật Sư tổ chức phối hợp thực hiện;

2. Buổi chiều: thời gian 13h-17h ngày 7/5/2022, báo cáo chuyên đề “Án lệ và vận dụng án lệ trong thực tiễn hành nghề luật sư” ;

- Báo cáo viên: Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng

- Thành phần tham dự: 150 Luật sư

- Địa điểm: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Đường D10, khu phố 7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

- Luật sư tham dự được cấp chứng nhận hoàn thành BDBB 4 giờ theo Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp và không phải nộp phí. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn tuyên truyền phổ biến pháp luật (theo Hợp đồng số 09 ngày 04/4/2022 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư)

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên truyền phổ biến Pháp luật, Ban đào tạo bồi dưỡng của Đoàn Luật Sư tổ chức phối hợp thực hiện;

Đề nghị các Luật sư đăng ký tham gia tại địa chỉ google biểu mẫu https://bit.ly/BDNVLSBBDN, hạn chót vào lúc 11h00, ngày 05/05/2022.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm

Luật sư Lê Quang Y

Thông báo đính kèm:

 

Zalo
 
Zalo

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://bit.ly/BDNVLSBBDN


Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo