Thực hiện báo cáo tình hình và hoạt động của các TCHNLS 06 tháng đầu năm 2024

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thực hiện báo cáo tình hình và hoạt động của các TCHNLS 06 tháng đầu năm 2024

03/06/2024 04:20 PM

Kính gửi Quý Luật sư Thông báo số 16 ngày 28/5/2024 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc thực hiện báo cáo tình hình và hoạt động của các TCHNLS 06 tháng đầu năm 2024 (Đính kèm). Kính đề nghị Quý Luật sư nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo.
Trân trọng.

TỆP ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY