THƯ MỜI: V/v Tham dự Hội thảo, Chuyên đề 1: “Các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại’” và Chuyên đề 2: “Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid-19”

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

THƯ MỜI: V/v Tham dự Hội thảo, Chuyên đề 1: “Các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại’” và Chuyên đề 2: “Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cho doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid-19”

02/12/2022 08:22 AM

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://forms.gle/ni1NBdUbgQHugvJ5A

Hạn đăng ký: 11h00, ngày 8/12/2022