Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM GIA TỌA ĐÀM: LUẬT SƯ LÀM CHỨNG TRONG CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 01/11/2021 đã gửi thư mời cho trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên tham gia tọa đàm, viết bài tham luận cho Tọa đàm với chủ đề: Luật sư làm chứng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM GIA TỌA ĐÀM

Chủ đề: Luật sư làm chứng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Kính gởi: Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên

Tọa đàm với chủ đề: “Luật sư làm chứng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất” do Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai (thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam) tổ chức.

Mục đích tạo diễn đàn trao đổi kiến thức pháp lý, kỹ năng hành nghề, học thuật trước bối cảnh giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất diễn biến phức tạp, nhiều rủi ro, nhất là đối với các giao dịch chưa có giấy tờ pháp lý đầy đủ, chưa được pháp luật cho phép thực hiện, nguy cơ bị vô hiệu, gây thiệt hại cho các bên.

Diễn đàn sẽ được tổ chức theo hướng mở (các chuyên gia, các nhà khoa học tiếp cận chủ đề từ các góc nhìn qua thực tiễn hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học pháp lý).

Đây cũng là cơ hội để các Doanh nghiệp, Luật sư, Thẩm phán, Công chứng viên, Thừa phát lại, các Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý,... giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, trình bày quan điểm xử lý tình huống phát sinh, kết quả nghiên cứu của mình, đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hành nghề luật nói chung, nghề luật sư nói riêng.

Tham luận trình bày bằng tiếng Việt, dài không quá 08 trang (khổ A4), phông chữ Times New Roman (cỡ 13), tập trung vào các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý sau đây:

1. Mục đích, ý nghĩa của việc làm chứng (chứng cứ, chứng minh tính hợp pháp/bất hợp pháp) trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất, những liên hệ đối với Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư

2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động làm chứng của Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư trong các giao dịch mua bán chuyển nhượng nhà đất tại Việt Nam

3. Những xung đột lợi ích khi Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư làm chứng trong các giao dịch (nếu có) với các tổ chức hành nghề luật khác (Văn phòng Công chứng/Thừa Phát lại)

4. Quyền và nghĩa vụ của Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư trong hoạt động tư vấn và làm chứng đối với các hợp đồng đặt cọc, cam kết mua bán, chuyển nhượng nhà đất được các bên xác lập bằng “giấy tay”

5. Trách nhiệm pháp lý của Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư trong trường hợp tư vấn, làm chứng các thoả thuận mua bán, chuyển nhượng nhà đất trái pháp luật, gây thiệt hại cho các bên tham gia giao dịch

6. Xác định mức độ trách nhiệm của Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư với tư cách Người làm chứng trong các giao dịch nhà đất trái pháp luật, có dấu hiệu hình sự

7. Đánh giá thực trạng và giải pháp pháp lý (khắc phục các quy định chưa đầy đủ, rõ ràng) trước các quy định điều chỉnh hoạt động của Luật sư/Tổ chức hành nghề Luật sư khi làm chứng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất

8. Hoạt động quản lý nhà nước đối với Tổ chức hành nghề luật sư/Luật sư; vấn đề xử lý kỷ luật đối với Tổ chức hành nghề luật sư/Luật sư có sai phạm liên quan đến việc làm chứng giao dịch trái pháp luật và thực tiễn thực thi

9. Những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề nhận được quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học.

Tác giả gửi bài viết nếu được Ban tổ chức bình chọn sẽ được đăng bài viết trong Kỷ yếu Tọa đàm và được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị gửi về Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp và các Ban ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm:

Thời gian nhận đăng ký tên chủ đề và tóm tắt nội dung chủ đề tham luận từ ngày phát hành Thư mời đến ngày 10/11/2021

Thời gian nhận tham luận từ ngày 10/11/2021 đến ngày 25/11/2021

Phụ trách nhận bài viết/đăng ký tham gia Tọa đàm: Ông (Bà) Lý Khánh Hòa

Email: lslykhanhhoa@gmail.com

Điện thoại: LS Hòa 0908.472.000

Ngày tổ chức Tọa đàm dự kiến: 11/12/2021 (online hoặc offline tùy theo tình hình dịch bệnh;

Địa điểm tổ chức: Hội Trường - Đoàn Đại biểu QH tỉnh Đồng Nai

Trân trọng kính mời.

TM. Ban chủ nhiệm

Ls Lê Quang Y

Zalo
 
Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo