THƯ MỜI Viết bài tham luận Hội thảo khoa học "LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2023, LUẬT NHÀ Ở 2023 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN"

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THƯ MỜI Viết bài tham luận Hội thảo khoa học "LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2023, LUẬT NHÀ Ở 2023 VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN"

23/05/2024 11:12 AM

 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Nhà ở 2023 đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua cuối tháng 1 năm 2023. Đây là hai đạo luật quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thị trường bất động sản, tác động đến việc tiếp cận bất động sản của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau trong hệ thống pháp luật như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dụng... Với nhiều quy định mới có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của xã hội, Chính phủ đã có đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua cho phép hai đạo luật này có hiệu lực sớm từ ngày 01/7/2024 thay vì ngày 01/01/2025 theo quy định trong văn bản luật ban đâu. Việc đê xuất có hiệu lực sớm hơn đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ởnhằm đảm bảo đồng bộ với Luật Đất đai cũng đang được đề xuất có hiệu lực vào ngày 01/7/2024.