THƯ MỜI HỌP BAN CHỦ NHIỆM MỞ RỘNG

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

THƯ MỜI HỌP BAN CHỦ NHIỆM MỞ RỘNG

01/01/1970 08:00 AM

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chủ nhiệm

- Đại diện Cấp ủy

- Đại diện HĐ KT và KL

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai kính mời Quý luật sư tham dự buổi họp Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai (mở rộng).

Thời gian: 8giờ 30, ngày 25/09/2021 (thứ Bảy).

Địa điểm: Trụ sở Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai (401, đường 30-4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nội dung:

- Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của ĐLS từ tháng 5/2021 đến nay;

- Báo cáo tổng kết công tác tiêm vaccine và thiện nguyện;

- Báo cáo kết quả công tác tổ kiểm tra tài chính nhiệm kỳ 2019-2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua và phương hướng nhiệm vụđến cuối năm của Hội đồng KT&KL; Ban thi đua KT của ĐLS; các Ban chuyên môn; Vănphòng ĐLS;…

- Và một số nội dung, công việc của Đoàn luật sư;…

(Tài liệu họp của BCN được gửi qua group Zalo Ban Chủ nhiệm; tài liệu họp củacác đơn vị, bộ phận tham gia họp phải tự chuẩn bị để báo cáo trong cuộc họp).

Ban Chủ nhiệm đề nghị các Thành viên BCN và các đại diện đơn vị (mở rộng) đượcmời dự họp có mặt đầy đủ và đúng giờ, để buổi họp đạt được kết quả tốt đẹp (Lưu ý thựchiện phòng, chống Covid-19 theo quy định).

Trân trọng!

Thư mời đính kèm:

Zalo