Thông báo V/v mở lớp học tiếng Hàn

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thông báo V/v mở lớp học tiếng Hàn

14/04/2024 04:22 PM

Thông báo về lớp học tiếng Hàn:
1. Thời gian học:
- Thứ 3,5 học trực tuyến (online) từ 5:30 đến 6:30 buổi sáng;
- Thứ 7 học trực tiếp (offline) từ 14g00 đến 16g00;
Địa điểm học offline: tại ĐLS.
2. Học phí:
- 1,2 triệu đồng /khoá 2 tháng;
- Đăng ký và đóng học phí liên hệ VPĐLS (cô Thanh Kế toán);
* Chương trình đào tạo do ĐLS kết hợp với “Viện Kingsejong” thực hiện.

Đăng ký học TẠI ĐÂY