Thông báo V/v kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mặc trong hoạt động nghề nghiệp luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thông báo V/v kiến nghị, phản ánh những khó khăn, vướng mặc trong hoạt động nghề nghiệp luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng

21/05/2024 04:26 PM