THÔNG BÁO: V/v Đăng ký tham dự Chuỗi hoạt động phát triển phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại tỉnh Đồng Nai

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THÔNG BÁO: V/v Đăng ký tham dự Chuỗi hoạt động phát triển phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại tỉnh Đồng Nai

31/08/2022 01:48 PM

 

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY:

https://docs.google.com/forms/d/1fjh1ZNXmJgBubtZlJ-nvItciMtEvohLmTX-s5Aaxoqk/edit?usp=sharing

 

 

Căn cứ Kế hoạch giữa Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) về việc phối hợp tổ chức Chuỗi hoạt động phát triển phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai thông báo như sau:

I. NỘI DUNG

1. Chương trình đào tạo Kỹ năng áp dựng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

Chuyên đề 01: Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng Hòa giải thương mại

  • Thời gian: 8h30 – 17h00 ngày 08/9/2022 (Thứ Năm)

< >Địa điểm (dự kiến): Đoàn Luật sư Đồng Nai – Số 401, đường 30-4, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung: Khuôn khổ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về hòa giải thương mại và thực trạng hòa giải thương mại tại Việt Nam.Những lưu ý trước, trong và sau khi quyết định tham gia hòa giải.

Chuyên đề 02: Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

< >Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 09/9/2022 (Thứ Sáu)Địa điểm (dự kiến): Đoàn Luật sư Đồng Nai

Nội dung: Tầm quan trọng của phương thức giải quyết tranh chấp trọng tài trong hoạt động kinh doanh thương mại.Một số vấn đề Luật sư cần lưu ý và kỹ năng cần có trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức tố tụng Trọng tài.

2. Hội thảo tổng kết “Phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án – Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu”

 

< >Thời gian: 14h00 – 17h00 ngày 09/9/2022 (Thứ Sáu)Địa điểm (dự kiến): Đoàn Luật sư Đồng NaiNội dung:Nhận định sự phát triển của phương thức giả quyết tranh chấp ngoài tòa án và triển vọng tại địa phương.Thực tiễn áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại địa bàn tỉnh và vai trò của Luật sư.Góc nhìn từ phía doanh nghiệp về hoạt động giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.Định hướng cách thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và thúc đẩy việc áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

II. ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG

- Luật sư, văn phòng luật;

- Doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trên địa bàn tỉnh;

- Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất tại tỉnh Đồng Nai.

III. PHÍ THAM DỰ

          1. Nộp phí tham dự:           

          Phí tham dự: 1.000.000 đồng/người.

* Chi phí trên nhằm phục vụ công tác tổ chức chương trình (Hội trường, chuyên gia), các chi phí khác ban tổ chức hỗ trợ.

          2. Địa điểm nhận đăng ký:

          - Đăng ký học trên đường Link của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

          - Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: số 401, đường 30-4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Điện thoại: 0251 382 3744.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                          TM.BAN CHỦ NHIỆM

                                                                                                       CHỦ NHIỆM

                                                                                                        Đã ký

                                                                                                Luật sư Lê Quang Y

 

Thông báo đính kèm:

 

 

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY:

https://docs.google.com/forms/d/1fjh1ZNXmJgBubtZlJ-nvItciMtEvohLmTX-s5Aaxoqk/edit?usp=sharing