THÔNG BÁO “V/v đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc vào ngày 18/12/2021 và đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc năm 2021”

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

THÔNG BÁO “V/v đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc vào ngày 18/12/2021 và đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc năm 2021”

30/11/2021 10:13 AM

 

 

 

Đăng Ký Tại Đây:

Đăng Ký Học Lớp Bồi Dưỡng 

http://www.bit.ly/boiduongbatbuoc2021

Đã Hoàn Thành Nghĩa Vụ

 http://www.bit.ly/dahoanthanhnghiavu2021