Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THÔNG BÁO: “V/v đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc vào ngày 10/10/2021 và đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc năm 2021

www.bit.ly/boiduongbatbuoc2021

www.bit.ly/dahoanthanhnghiavu2021

 

Danh Sách Các Luật Sư Đã Hoàn Thành Nghĩa Vụ Bồi Dưỡng Trong 03 Đợt

"Xin lưu ý: Thông tin trong danh sách chỉ để mục đích điểm danh các luật sư đã hoàn thành nghĩa vụ trong năm 2021. Khi cấp giấy Chứng nhận sẽ điều chỉnh sau"

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ LỚP BỖI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ 6-2021

http://dlsdongnai.com/thong-bao-ve-viec-tham-du-lop-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-vu-luat-su-6-2021

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo