Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU LUẬT SƯ ĐỒNG NAI HÀNG NĂM

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thông báo sê tổ chức Hội nghị đại biểu Luật sư hàng năm vào ngày 05/03/2022 theo hình thức trực tuyến.

Thành phần tham gia hội nghị bao gồm:

- Thành viên Ban chủ nhiệm;

- Thành viên Hội đồng khen thưởng - kỷ luật;

- Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư (Đối với các tổ chức hành nghề luật sư có nhiều luật sư, ngoài trưởng tổ chức hành nghề, cứ có thêm đủ 4 luật sư, thì được cử thêm 01 đại biểu);

- Đại diện các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (Cứ đủ 04 luật sư, được cử 01 luật sư tham gia).

Nội dung hội nghị:

- Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo công tác Tài chính 2021 và phương hướng năm 2022;

-Thảo luận;

- Khen thưởng.

Thông báo chi tiết đính kèm:

Zalo
 
Zalo
 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo