THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP HÀNH NGHIÊM NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CỦA BAN BẢO VỆ QUYỀN LỢI LUẬT SƯ

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP HÀNH NGHIÊM NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CỦA BAN BẢO VỆ QUYỀN LỢI LUẬT SƯ

18/10/2021 12:01 PM

ĐĂNG KÝ NỘP ĐOÀN PHÍ ONLINE TẠI ĐÂYhttps://bit.ly/nopphithanhviendoanluatsudongnai

Quét mã QR