THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 4

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 4

20/11/2021 06:09 PM

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 17/11/2021 thông báo về việc thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ luật sư dành cho những luật sư thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc năm 2021 và các luật sư khác có nhu cầu tìm hiểu thêm.

Chuyên đề bồi dưỡng:

Tổ chức và quản trị Tổ chức hành nghề luật sư một cách chuyên nghiệp và cách thức tiếp cận thị trường phổ biến.

Những nét khác biệt trong kỹ năng tranh tụng trọng tài.

Thời gian tổ chức: ngày 18/12/2021 (Sáng 7g30 - 11g30, chiều 13g30 - 17g30)

Hình thức: Học online trên nền tảng ứng dung Zoom do Đoàn Luật sư tổ chức

Thông báo đính kèm:

Zalo
 
Zalo

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

 

Đăng ký tại đây: http://www.bit.ly/boiduongbatbuoc2021