Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THÔNG BÁO THAM GIA TẬP HUẤN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

 

12:17 14/04/2022

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 14/4/2022 ban hành thông báo về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về trọng tài thương mại cho Trọng tài viên, luật sư và người có quan tâm đến lĩnh vực trọng tài thương mại.

 

Theo Thư mời của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Đông Nam Bộ về việc tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về trọng tài thương mại cho Trọng tài viên, luật sư và người có quan tâm đến lĩnh vực trọng tài thương mại, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai xin thông báo nội dung khóa tập huấn cụ thể như sau:

 

 

Thời gian: 8h - 11h ngày 27, 28, 29 tháng 4/2022.

 

 

- Ngày tập huấn 27/4/2022

 

 

Nội dung tập huấn: Pháp luật về trọng tài thương mại

 

 

Người hướng dẫn:

 

 

1. Thạc sĩ, Trọng tài viên Nguyễn Đức – Phó chủ tịch Tracent

 

 

2. Thạc sĩ, Trọng tài viên Trịnh Thị Bích – Phó Chủ tịch Tracent

 

 

- Ngày tập huấn 28/4/2022

 

 

Nội dung tập huấn: Kỹ năng Trọng tài viên

 

 

Người hướng dẫn:

 

 

1. Thạc sĩ, Trọng tài viên Vũ Trọng Khang – Chủ tịch Tracent;

 

 

2. Thạc sĩ, Trọng tài viên Phan Hồng Việt – Phó Chủ tịch Tracent

 

 

- Ngày tập huấn 29/4/2022

 

 

Nội dung tập huấn: Tố tụng Trọng tài

 

 

Người hướng dẫn: Thạc sĩ, Trọng tài viên Trương Thị Hòa – Phó Chủ tịch Tracent

 

 

Địa điểm: Học tại Phòng học Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

 

 

Địa chỉ: Số 401, đường 30-4, P Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

 

 

Học phí:

 

 

- Mỗi học viên tham gia đóng 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng. Kết thúc khóa học, các Học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn về trọng tài thương mại.

 

 

- Riêng đối với các Luật sư sẽ được cấp thêm chứng nhận đã hoàn thành BDBB năm 2022 (được miễn Bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn nghiệp vụ luật sư trong năm 2022).

 

 

Đăng ký:

 

 

Danh sách đăng ký học gửi về Văn phòng Tracent – Đông Nam Bộ hoặc Đoàn Luật sư chậm nhất đến ngày 15/04/2022.

 

 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai xin thông báo cho Trưởng các tổ chức hành nghề Luật sư, Quý Luật sư, Người tập sự hành nghề luật sư và những người quan tâm đến lĩnh vực Trọng tài Thương mại biết, đăng ký tham dự./.

 

 

Thông báo đính kèm:

 

Zalo
 
Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo