Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Thông báo tham dự lớp ôn tập chuẩn bị kỳ thi hết tập sự hành nghề Luật sư lần thứ nhất năm 2020
Lớp ôn tập sẽ bắt đầu vào ngày 10 và 11/7/2020 tại Trụ sở Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, để chuẩn bị cho người tập sự hành nghề Luật sư tham dự kỳ kiểm tra hết TSHNLS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức vào ngày 17, 18 và 19/7/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai thông báo về việc triển khai thực hiện kế hoạch ôn tập cho người TSHNLS của Đoàn (có đăng ký dự kiểm tra hết đợt tập sự này).

Thời gian ôn tập sẽ bắt đầu từ 7h30 đến 17h30 ngày 10 và 11/7/2020. Địa điểm ôn tập tại Trụ sở Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai (số 401, đường 30-4, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Cụ thể, sáng thứ 6 ngày 10/7/2020:
Nội dung: Hướng dẫn ôn thi môn vấn đáp; môn Pháp luật về Luật sư và hành nghề Luật sư; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề Luật sư
Giảng viên: Ls. Phan Thiên Vượng; Ls. Lê Quang Y
Chiều thứ 6 ngày 10/7/2020:
Nội dung: Kỹ năng Luật sư trong vụ án dân sự; Hành chính
Giảng viên: Ls. Lê Trọng Yến, Ls. Huỳnh Hữu Nam
Vào sáng thứ 7 ngày 11/7/2020:
Nội dung: Kỹ năng Luật sư trong hoạt động tư vấn; Lao động.
Giảng viên: Ls. Tiến sỹ Nguyễn Bình An
Chiều thứ 7 ngày 11/7/2020:
Nội dung: Kỹ năng Luật sư trong vụ án hình sự
Giảng viên: Ls. Trần Cao Đại Kỳ Quân

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề nghị Trưởng các tổ chức hành nghề Luật sư (TCHNLS) thông báo và tạo điều kiện cho người TSHNLS của tổ chức mình sắp xếp thời gian tham dự ôn tập để kết quả tốt cho đợt kiểm tra sắp tới. Người TSHNLS đăng ký học tại Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và không phải nộp phí ôn tập.

                                                                                                                                          LÂM HOÀNG

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo