Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THÀNH TÍCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 15/08/2022 ban hành công văn gửi Trưởng các tổ chức hành nghề luật sư; Luật sư thành viên thông báo về việc nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng năm 2022. Nội dung thông báo như sau:

 

THÔNG BÁO

 

 

“V/v nộp báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng năm 2022”

 

 

Kính gửi : Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư; Luật sư thành viên.

 

 

Thực hiện kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2022, HĐTĐKT Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, kính đề nghị Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư, Luật sư thành viên đã gửi Bản đăng ký thi đua cho HĐTĐKT Đoàn Luật sư tỉnh, thực hiện lập báo cáo thành tích năm 2022 theo mẫu đính kèm gửi về văn phòng Đoàn.

 

 

Thời hạn nộp báo cáo từ ngày thông báo đến hết ngày 15/9/2022

 

 

Kính đề nghị các Luật sư hợp tác thực hiện.

 

 

Trân trọng./.

 

 

Công văn đính kèm:

 

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo