Thông báo kết quả chấm phúc tra số 68/HĐKT ngày 21/6/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 01 năm 2024

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thông báo kết quả chấm phúc tra số 68/HĐKT ngày 21/6/2024 của Hội đồng kiểm tra kết quả TSHNLS đợt 01 năm 2024

10/07/2024 05:32 PM

Xem chi tiết Tại Đây