Thông báo Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Tỉnh Đồng Nai

dong nai province bar association

Thông báo Đoàn Luật Sư Đồng Nai

01/01/1970 08:00 AM

Chào mừng Kỷ niệm 30 thành lập Đoàn Luật Sư, Ls Nguyễn Thành Vàng đã tài trợ cho việc thiết kế trang web của Đoàn Luật Sư.
Trang website đã bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 10/1 và tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện.
Mục thông tin hằng ngày sẽ là cầu nối giữa Đoàn Luật Sư và tất cả các luật sư, người TSHN LS.
Trân trọng giới thiệu website ĐLS Đồng Nai đến quí luật sư đồng nghiệp và các bạn.
Địa chỉ: http://dlsdongnai.com/

Hình ảnh 30 năm thành lập Đoàn Luật Sư.