Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị Chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân tình hình mới

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị Chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân tình hình mới

27/05/2024 08:38 AM

Thông báo đăng ký tham gia Hội nghị Chuyên đề của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai - 04 giờ Bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư. Kính đề nghị Quý Luật sư quan tâm, đăng ký tham gia để VP Đoàn tổng hợp danh sách gửi Liên hiệp theo đúng hạn