Tham dự Hội nghị chuyên đề "Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Tham dự Hội nghị chuyên đề "Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới".

22/05/2024 03:55 PM

Căn cứ Giấy mời số 137/LH-VP-TTDN ngày 21/5/2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Chuyên đề "Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân tình hình mới".
* Nội dung:
Chuyên đề 1: Tình hình thế giới, khu vực trong thời gian gần đây, những tác động đối với Việt Nam.
Chuyên đề 2: Chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân, thông tin đối ngoại trong tình hình mới. 
* Thời gian: Bắt đầu từ 13g30, ngày 27/5/2024, thứ Hai.
* Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
*  Báo cáo viên: Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trân trọng thông báo đến toàn thể TCHNLS, luật sư thành viên về việc tham dự Hội nghị nêu trên và đăng ký tham dự trước ngày 25/5/2024 để VPĐ tổng hợp danh sách gửi về Liên hiệp  các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai (kèm theo Link Google form đăng ký thông tin, chương trình Bồi dưỡng). 
Trân trọng.

Link Đăng Ký Tại đây