Ra mắt CLB tiếng Anh Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

Ra mắt CLB tiếng Anh Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

22/08/2022 10:46 AM

- Ngày 20/8/2022, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã ra mắt CLB tiếng Anh nhằm xây dựng môi trường phát triển nhóm cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh và tạo điều kiện cho các Luật sư thực hành, đồng thời sử dụng tiếng Anh pháp lý trong hoạt động hành nghề, hỗ trợ hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của Đoàn Luật sư tỉnh nhà.

Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trao quyết định thành lập Câu lạc bộ.

CLB trực thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ra đời nhằm tập hợp đoàn kết, phát huy vai trò các thành viên cùng kết hợp với Ban Bồi Dưỡng và Phát Triển nghề Luật sư, Truyền Thông – Văn thể tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, vui chơi lành mạnh, giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức các cuộc thi, các ngày hội văn hoá, các sự kiện liên quan tới tiếng Anh và tiếng Anh pháp lý.

CLB duy trì hoạt động của mình bằng nguồn tài chính được xây dựng từ khoản đóng lệ phí thường xuyên của mỗi thành viên. Kinh phí hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài Đoàn được tính vào nguồn kinh phí chung của CLB.

Ban chủ nhiệm CLB ra mắt gồm 03 thành viên do Luật sư Trần Văn Khanh làm Chủ nhiệm.

TRÂN HUYỀN

Đăng Ký Lợp Anh Văn Giao Tiếp và Anh Văn Pháp Lý tại đây:

https://forms.gle/Yhb9ZJ6nsPttAT5a9