Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Nhà giáo – Luật sư trong sự nghiệp đào tạo phát triển đội ngũ Luật sư

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BCN phiên họp ngày 28/10/2021, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 với chủ đề: “Nhà giáo - Luật sư trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ Luật sư Đồng Nai”.

Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp kết hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khai giảng lớp nghiệp vụ Luật sư tại Đồng Nai năm 2020.

Tại buổi Lễ, các Luật sư sẽ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử nghề Luật sư, về kỹ năng hành nghề, về đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Luật sư, hành nghề Luật sư,… Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nghề Luật sư cho các Luật sư đã có quá trình hành nghề đủ 15 năm, 30 năm trở lên.

Thời gian dự kiến: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ 6).

Địa điểm dự kiến: Hội trường lầu 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Hoặc qua app Zoom (đường link được cung cấp sau, nếu không tổ chức được ofline).

Dự kiến số lượng tham dự: 50 người, bao gồm:

˗ Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp;

˗ Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo  dục và Đào tạo;

˗ Đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;

- Đại diện các thế hệ Luật sư, nhà khoa học, nhà giáo đang hành nghề Luật sư,… thuộc Đoàn Luật sư Đồng Nai;

˗ Các Luật sư thành viên của Đoàn Luật sư Đồng Nai có đăng ký tham dự,…

Lễ Kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo trong giới Luật sư, cũng như ghi nhận sự đóng góp của các thế hệ Luật sư trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề Luật sư tỉnh nhà hơn 30 năm qua. Đồng thời, tạo điều kiện để các Luật sư gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ Luật sư – Nhà giáo, các Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý,... 

PV

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo