Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HĐLSTQ VỀ MỨC PHÍ THÀNH VIÊN; KHUNG PHÍ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ; KHUNG PHÍ GIA NHẬP ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN, GIẢM PHÍ THÀNH VIÊN

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo