Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Ngày 25/9/2021 Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số: 06/2021/NQ-BCN.ĐLS của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Đồng Nai, bao gồm một số vấn đề sau:

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo