Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Nâng cao uy tín, chất lượng trong hoạt động nghề nghiệp
Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những đề xuất, kiến nghị của Đoàn Luật sư tỉnh; nghe đại diện các sở ngành tham gia đóng góp ý kiến..., Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã giao Sở Tư pháp và Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối xây dựng các Đề án về đào tạo, hỗ trợ kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý với đề xuất Đoàn Luật sư tỉnh được chủ động xây dựng Đề án Luật sư hỗ trợ tư vấn giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tham gia tranh tụng trong các vụ án hành chính; phối hợp với Học viện khoa học xã hội (Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo cấp quốc gia về chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội 13” trình UBND tỉnh.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý Đoàn Luật sư tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp, tự quản của tổ chức luật sư; chủ động hội nhập quốc tế, tiếp cận các doanh nghiệp và các vấn đề tranh chấp thương mại, nâng cao uy tín, chất lượng trong hoạt động nghề nghiệp. Mở rộng vai trò, trách nhiệm của Đoàn Luật sư trong các hoạt động: tư vấn cho doanh nghiệp, cho UBND tỉnh; đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện pháp luật, giải quyết khiếu nại liên quan tới các dự án lớn của tỉnh, nhằm góp phần vào việc bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người và các quyền khác của tổ chức, cá nhân được Hiến pháp, pháp luật quy định.

                                                                                                                                         Đoàn Phú

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo