Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
MỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN LUẬT SƯ VỚI SỞ TƯ PHÁP, CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

15:42 29/09/2021

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai ngày 28/09/2021 ban hành công văn gửi cho các trưởng tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên đề nghị đóng góp ý kiến cho quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư với Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nội dung công văn như sau:

Để thực hiện việc kí kết lại Quy chế phối hợp số 02/QCPH-ĐLS-CA-VKSND-TAND ngày 01 tháng 08 năm2019 (Quy chế Phối hợp giữa Đoàn luật sư với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong các giai đoạn tố tụng hình sự) giữa Đoàn Luật sư và các Cơ quan tiến hành tố tụng; và Quy chế phối hợp số02/QCPH-STP-ĐLS ngày 23 tháng 09 năm 2016 (Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) giữa Đoàn luật sư và SởTư pháp, do cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung Quy chế phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đề nghị Trưởng các Tổ chức hành nghề luật sư (triển khai đến các luật sư của đơn vị), các Luật sư thành viên đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế nói trên (đính kèm Bản dự thảo) để góp phần hoàn thiện nội dung của các Quy chế trước khi Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư thực hiện ký kết với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời hạn góp ý: đến 17 giờ ngày 02/10/2021

Phương thức góp ý: vui lòng đóng góp ý kiến cụ thể vào nội dung của các điều khoản bằng văn bản và gửi về địa chỉemail: tchndlsdongnai@gmail.com; dlsdongnai@gmail.comđể Văn phòng Đoàn luật sư tổng hợp.

Công văn đính kèm:

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo