Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Liên đoàn Luật sư Việt Nam ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine

Trước đó, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao số tiền ủng hộ đến người dân tỉnh Bắc Ninh.

Theo Văn bản số 203/LĐLSVN, thực hiện lễ phát động của Thủ tướng Chính phủ về đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 ngày 05/6/2021 và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã kêu gọi các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề Luật sư và các Luật sư thành viên trong cả nước tham gia đóng góp ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.

Tổng số tiền Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được là 961.522.458 đồng.

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo và đề xuất Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam giúp đỡ, hỗ trợ. Cụ thể, do tình hình dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh trong tháng 5 và tháng 6/2021 diễn biến rất nhanh và nguy hiểm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trực tiếp chuyển và trao tiền ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Bắc Giang là 160.000.000 đồng, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Bắc Ninh là 160.000.000 đồng. Tổng số tiền đã ủng hộ hai tỉnh là 320.000.000 đồng. Số tiền còn lại (641.522.458 đồng), Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến và đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển giúp đến Mặt trận Tổ quốc, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh số tiền là 290.000.000đồng; chuyển vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ thành lập số tiền là 351.522.458 đồng.

Có thể thấy, cả trong 4 lần phòng chống dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ Luật sư Việt Nam luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong phòng chống đại dịch Covid-19 và thể hiện là một thành viên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tất cả các hoạt động.

                                                                                                                                                     PV

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo