Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
Kiện toàn nhân sự Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai
Ảnh minh họa.

Ngày 19/5/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 38/2021/BC-ĐLS gửi tới UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai sau Đại hội Đại biểu bất thường.

Văn bản 38/2021/BD-ĐLS nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1198 ngày 12/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề án Đại hội Đại biểu bất thường và phương án nhân sự bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 17/4/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã tiến hành Đại hội Đại biểu bất thường theo nội dung đã được phê duyệt.

Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1507/QĐ UBND về việc phê chuẩn kết quả Đại hội Đại biểu bất thường Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau khi có quyết định phê chuẩn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chủ nhiệm.

Ngày 11/5/2021, tiến hành họp Ban Chủ nhiệm mở rộng, gồm: 08/09 thành viên Ban Chủ nhiệm (mời thêm đại diện cấp ủy và Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn Luật sư) để thực hiện việc bàn giao chức danh Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; bàn giao hồ sơ tài chính, tài sản,... của Đoàn Luật sư. Đồng thời, kiện toàn thêm 01 Phó Chủ nhiệm. Kết quả, Luật sư Phạm Quốc Trung, thành viên Ban Chủ nhiệm được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-BCN, quyết định thành lập các ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chủ nhiệm như sau:

- Luật sư Lê Quang Y, Chủ nhiệm - Phụ trách chung;

- Luật sư Phan Thiên Vượng, Phó Chủ nhiệm - Phụ trách Văn phòng Đoàn Luật sư và chỉ đạo chuyên môn Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật;

- Luật sư Hoàng Như Vĩnh, Phó Chủ nhiệm - Trưởng Ban Bảo vệ quyền lợi Luật sư; Luật sư Trần Văn Khanh, Trưởng VPLS Trần Văn Khanh - Phó Trưởng Ban;

- Luật sư Phạm Quốc Trung, Phó Chủ nhiệm - Trưởng Ban Tuyên truyền, trợ giúp pháp lý và Văn hóa, thể thao; Luật sư Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm - Trưởng Ban Giám sát; Luật sư Nguyễn Văn Cận, Trưởng VPLS Như Sơn - Phó Trưởng Ban;

- Luật sư Nguyễn Thị Hồng Điệp, Ủy viên Ban Chủ nhiệm - Trưởng Ban Tài chính, kiêm Trưởng Ban Nữ công; Luật sư Nguyễn Trí Tân, Công ty luật Biển Đức - Phó Trưởng Ban;

- Luật sư Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Chủ nhiệm - Trưởng Ban Đào tạo, bồi dưỡng Luật sư; Luật sư Nguyễn Khánh Thanh Hoàng, Ủy viên Ban Chủ nhiệm - Phó Trưởng Ban.

- Giới thiệu và nhất trí bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Luật sư Hà Mạnh Tường, Trưởng Văn phòng Luật sư Hà Mạnh Tường, Chi ủy viên phụ trách Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, Ban Chủ nhiệm đã quyết định thành lập 05 ban chuyên môn, là những bộ phận giúp việc cho Ban Chủ nhiệm. Các Ban chuyên môn có từ 05 - 07 thành viên là Luật sư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay, Ban Chủ nhiệm đang chỉ đạo Văn phòng Đoàn Luật sư và 05 ban chuyên môn xây dựng quy chế làm việc của từng bộ phận, trên cơ sở quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề Luật sư và Quy chế làm việc của các Ủy ban thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các ban chuyên môn.

Việc kiện toàn các chức danh, phân công nhiệm vụ cụ thể và thành lập các ban chuyên môn của Ban Chủ nhiệm bước đầu đã tạo được sự đồng thuận và động lực tinh thần để chấn chỉnh hoạt động của Đoàn Luật sư theo nề nếp.

TRẦN MINH

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo