Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN LUẬT SƯ VÀ CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN ÁN CHỈ ĐỊNH

 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐOÀN LUẬT SƯ 
VÀ CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN ÁN CHỈ ĐỊNH

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo