HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ "TÌNH HÌNH THẾ GIỚI KHU VỰC VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐỒNG NAI

dong nai province bar association

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ "TÌNH HÌNH THẾ GIỚI KHU VỰC VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI"

23/05/2024 08:31 PM

Căn cứ Giấy mời số 137/LH-VP-TTDN ngày 21/5/2024 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Chuyên đề "Tình hình thế giới, khu vực và chủ trương của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân tình hình mới".

Đăng ký TẠI ĐÂY