Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
GIỚI THIỆU CÁC BAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

07:41 30/09/2021

Trang Zalo ĐLS xin giới thiệu các ban chuyên môn, giúp việc cho Ban chủ nhiệm hiện tại của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

1. Văn phòng Đoàn Luật sư:

Zalo
 

Ban giám sát:

Zalo
 

Ban bồi dưỡng và phát triển nghề luật sư:

Zalo
 

Ban tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý:

Zalo
 

Ban phát triển kinh tế, tài chính, kế toán & hậu cần:

Zalo
 

Ban văn hoá - thể thao:

Zalo
 

Ban bảo vệ quyền lợi luật sư:

Zalo
Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo