Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

Đoàn Luật Sư Đồng Nai

401 Đường 30/4, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai dlsdongnai@gmail.com
GIA HẠN THỜI GIAN CHẤM TÁC PHẨM CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI

Trước đó Ban tổ chức đã thông báo thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/08/2021 và thời gian chấm các tác phẩm dự thi là 10/09/2021. Nhưng do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên Ban tổ chức ra thông báo gia hạn thời gian chấm thi này.

Thông báo đính kèm:

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo